Siirry sisältöön

Varhaiskasvatukseen haetaan sähköisellä hakemuksella.

Päiväkodin kasvatuksen tavoitteena on oma-aloitteinen, kokeileva, itsensä hyväksyvä ja toisten lasten kanssa toimeentuleva lapsi.

Kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen vaihtoehtona perhe voi valita lasten kotihoidon tuen.

Tilapäistä hoitoa voi saada silloin, kun hoitoryhmissä on hoitopaikkoja vapaana.

Varhaiskasvatuksessa on käytössä Wilma, johon kirjataan esimerkiksi lapsen varhaiskasvatussuunnitelma.

Varhaiskasvatustoimijat tallentavat Vardaan tietoja varhaiskasvatuslain mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen laatuun tyytymättömällä vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta

Vieremällä järjestetään yksilöllistä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatus yleisten varhaiskasvatuspalveluiden yhteydessä.

Perhekerho on Vieremän kunnan tarjoama avoin kohtaamispaikka lapsiperheille.

Varhaiskasvatus

Vieremän kunnassa on päiväkoti Nuppula, johon kuuluu viisi lapsiryhmää. Näistä kolme ryhmää on Härköniemessä, joista yksi on vuorohoitoryhmä. Päiväkotiryhmä Muksula sijaitsee Yrjöläntiellä ja Vekkula Salahmilla Pohjoisen maaseutukoulun yhteydessä. Tarvittaessa perustetaan väliaikaisia päiväkodin lapsiryhmiä käytössä oleviin kunnan kiinteistöihin. Perhepäivähoitotoimintaa ei ole.

Varhaiskasvatusta tarjotaan arkisin, ma-pe klo 7-17. Vuorohoito on varhaiskasvatuspalvelua, joka sijoittuu normaalien aukioloaikojen ulkopuolelle ja viikonloppuihin. Oikeus vuorohoitoon on ainoastaan huoltajien työaikojen tai kokoaikaisen opiskelun perusteella. Vuorohoitoa järjestetään päiväkoti Nuppulassa varhaisaamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin, kun lapsen hoidon tarve johtuu molempien huoltajien samanaikaisesta, (tai yksinhuoltajan) päätoimisesta työssäkäynnistä. Yöhoitoa järjestetään vain pakottavien perhesyiden perusteella.

Päiväkodin ryhmissä lapselle annetaan turvallinen kasvuympäristö, jossa tuetaan lapsen tasapainoista kehitystä ja tervettä itsetuntoa. Yhteistyössä talon aikuisten, lasten ja kotien kesken vahvistetaan lapsen myönteistä asennetta oppimiseen, ympäristön kunnioittamiseen sekä omaan kulttuuriin ja erilaisuuteen. Päiväkodin ryhmissä on myös tukea tarvitsevia lapsia. Lapselle, jolla ei ole varhaiskasvatuspaikkaa, voidaan tarvittaessa järjestää tilapäistä varhaiskasvatuspalvelua päiväkodissa, jos lapsiryhmissä on tilaa.

Vieremän kunnassa vahvuutena on mahdollisuus varhaiskasvatuksen joustaviin järjestelyihin. Pieni yhteisö mahdollistaa lasten ja perheiden yksilöllisen huomioinnin ja tiiviin yhteistyön.

Varhaiskasvatukseen hakemisesta ilmoitetaan Vieremän kunnan nettisivuilla. Varhaiskasvatukseen voi hakea sähköisesti tai paperilomakkeella.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Jos hoidon tarve johtuu huoltajan opiskelusta tai työllistymisestä eikä tarpeen ajankohta ole ollut ennakoitavissa, tulee varhaiskasvatuspaikkaa hakea välittömästi, kun tarve selviää. Haku tulee kuitenkin tehdä vähintään kahta viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan.
Varhaiskasvatuksesta peritään asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen sekä Vieremän kunnan sivistyslautakunnan päätösten mukainen maksu. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun palvelun laajuuden mukaan.

Varhaiskasvatuksen toimisto

Varhaiskasvatuksen toimistossa hoidetaan päivähoidon järjestämiseen liittyviä asioita. Toimistossa työskentelevät varhaiskasvatuksen johtaja ja varhaiskasvatuksen vastaava opettaja/erityisopettaja.

Varhaiskasvatuksen maksupäätöksiin ja maksujen laskutukseen liittyvistä asioista vastaa myös palkkasihteeri kunnanvirastolla.