Siirry sisältöön
Kunnan johtaminen jakautuu ammattijohtamiseen ja poliittiseen johtamiseen. Poliittisia päätöksentekoelimiä ovat kunnanhallitus, valtuusto, lautakunnat, jaostot ja …
Vieremän kuntakonserniin kuuluu 4 tytäryhteisöä ja 2 kuntayhtymää. Osakkuusyhteisöjä Vieremän kuntakonsernissa ei ole. Merkittävimmät tytäryhteisöt …
Vieremän kunnan johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtaja, hallintojohtaja, sivistysjohtaja ja tekninen johtaja. Johtoryhmän tehtävänä on tukea ja …