Siirry sisältöön

Maaliskuussa 2021 käynnistyivät työllisyyden kuntakokeilut, joissa kunta vastaa työnhakijoiden palveluprosessista ja työllisyyttä edistävien palvelujen tarjoamisesta. Vieremän kunta on mukana työllisyyden kuntakokeilussa, joka toteutetaan osana Kuopion seudun kuntakokeilua.

Vieremän kunta tukee yrityksiä, yhdistyksiä, järjestöjä, säätiöitä ja kotitalouksia pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä maksamalla harkintaan perustuen Vieremä-lisää.

...kesätyötuen hakuaika on 1.3 – 31.8.2024. Kesätöitä haetaan ensisijaisesti sähköisesti 1.3.2024 alkaen Kuntarekryn kautta. Työavain Kuntarekryyn on: VIEREMÄ-02-1-24. Kesätyöhakemukset ja –sopimukset ovat tulostettavissa myös Vieremän kunnan nettisivuilta. Ilmoitathan kesätyöhakemuksessasi, mikäli...

Työllisyyspalvelut

Vieremän kunnan työllisyyspalvelut tarjoavat erilaisia työllistymisen vaihtoehtoja vieremäläisten asiakkaiden yksilöllisen tarpeen ja tilanteen mukaan. Kunnan eri yksiköissä on mahdollisuuksia esimerkiksi määräaikaisiin työsuhteisiin, työkokeiluihin, kuntouttavaan työtoimintaan ja oppisopimuskoulutukseen. Kunta tekee yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa sekä tukee pitkäaikaistyöttömien työllistymistä yrityksiin Vieremä-lisän avulla. Työllistymistä tuetaan tiiviissä yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa, mm. työvoimaviranomaiset, erilaiset työllisyyshankkeet, sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut. Asiakkaan kannalta pyritään löytämään juuri hänen tarpeeseensa sopiva ratkaisu esim. työllistyminen, koulutus tai kuntoutus.

Työllistämispalveluiden pääasialliset tavoitteet ovat erityisesti pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistäminen sekä Nuorisotakuun toteuttaminen. Nuorisotakuun avulla pyritään tukemaan nuoren sijoittumista joko kouluun tai työelämään.

Maaliskuussa 2021 käynnistyivät työllisyyden kuntakokeilut, joissa kunta vastaa työnhakijoiden palveluprosessista ja työllisyyttä edistävien palvelujen tarjoamisesta. Vieremän kunta on mukana työllisyyden kuntakokeilussa, joka toteutetaan osana Kuopion seudun kuntakokeilua.

Vieremän kunta tukee yrityksiä, yhdistyksiä, järjestöjä, säätiöitä ja kotitalouksia pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä maksamalla harkintaan perustuen Vieremä-lisää 400 € / kk. Vieremä-lisää voidaan maksaa vieremäläisen pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen järjestämisestä syntyviin kustannuksiin. Vieremä-lisä kuuluu EU:n valtiontukisääntelyn de minimis-asetuksen piiriin.

Pitkäaikaistyöttömien työllistymistä voidaan väliaikaisesti rahoittaa yhdistyksille seuraavasti:

Yhdistyksen työllistäessä vieremäläisen pitkäaikaistyöttömän yhdistys voi hakea väliaikaisrahoitusta enintään kahden (2) kuukauden palkkamenoja vastaavan summan. Rahoitus annetaan lyhytaikaisena korottomana lainana, joka on maksettava takaisin TE – toimiston tai kuntakokeilun maksaessa palkkatuen yhdistykselle.

Vieremän kunta tarjoaa myös nuorille kesätöitä. Kesätyönhakijan tulee olla vieremäläinen, 15 – 23 -vuotias koululainen tai opiskelija, joka on oppilaitoksen kirjoilla ja opiskelut jatkuvat seuraavana syksynä. Kesätöihin kuntaan pääsevät kahdeksasluokkalaiset ja sitä vanhemmat.

Toimi näin

Työllisyyspalvelujen piiriin pääset ottamalla yhteyttä kunnan työllisyyskoordinaattoriin. Työllisyyskoordinaattori opastaa myös Vieremä-lisä – ja väliaikaisrahoituksen hakemisessa.

Kenelle ja millä ehdoin

Työllisyyspalvelut on suunnattu lähtökohtaisesti vieremäläisille työttömille.

Työllisyyskoordinaattori

Vieremän kunnan työllisyyspalvelut ohjaa vieremäläisiä työttömiä eri työllistymisen vaihtoehtoihin asiakkaiden yksilöllisen tarpeen ja tilanteen mukaan.
Työllisyyspalvelut ovat maksuttomia vieremäläisille työttömille. Työllisyyspalveluiden piiriin pääset ottamalla yhteyttä työllisyyskoordinaattoriin.