Siirry sisältöön
Hallintosääntö on keskeinen kunnan hallintomenettelyä, päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava asiakirja. Valtuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja …
Vieremän kunnanvaltuustossa on 21 valtuutettua. Valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuuston tehtävänä on:
Vieremän kunnanhallituksessa on seitsemän (7) jäsentä, jotka valtuusto valitsee. Valtuuston tehtävänä on valita hallituksen puheenjohtaja …
Luottamushenkilöorganisaation muodostavat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, lautakunnat ja jaostot. Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet …

Kunnan hallinnon ja talouden valvontajärjestelmä muodostuu ulkoisesta valvonnasta ja sisäisestä valvonnasta. Ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kuntalain mukaan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tulee tehdä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja …