Siirry sisältöön

Päivähoitoon hakeminen käy helpoimmin sähköisellä hakulomakkeella

Varhaiskasvatus

Vieremän kunnan varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan osana sivistystointa kunnan omana toimintana alle esikouluikäisille lapsille.

Vieremän kunnassa on päiväkoti Nuppula, johon kuuluu viisi lapsiryhmää. Näistä kolme ryhmää on Härköniemessä, joista yksi on vuorohoitoryhmä. Päiväkotiryhmä Muksula sijaitsee Yrjöläntiellä ja Vekkula Salahmilla Pohjoisen maaseutukoulun yhteydessä. Tarvittaessa perustetaan väliaikaisia päiväkodin lapsiryhmiä käytössä oleviin kunnan kiinteistöihin. Perhepäivähoitotoimintaa ei ole.

Varhaiskasvatusta tarjotaan arkisin, ma-pe klo 7-17. Vuorohoito on varhaiskasvatuspalvelua, joka sijoittuu normaalien aukioloaikojen ulkopuolelle ja viikonloppuihin. Oikeus vuorohoitoon on ainoastaan huoltajien työaikojen tai kokoaikaisen opiskelun perusteella. Vuorohoitoa järjestetään päiväkoti Nuppulassa varhaisaamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin, kun lapsen hoidon tarve johtuu molempien huoltajien samanaikaisesta, (tai yksinhuoltajan) päätoimisesta työssäkäynnistä. Yöhoitoa järjestetään vain pakottavien perhesyiden perusteella.

Päiväkodin ryhmissä lapselle annetaan turvallinen kasvuympäristö, jossa tuetaan lapsen tasapainoista kehitystä ja tervettä itsetuntoa. Yhteistyössä talon aikuisten, lasten ja kotien kesken vahvistetaan lapsen myönteistä asennetta oppimiseen, ympäristön kunnioittamiseen sekä omaan kulttuuriin ja erilaisuuteen. Päiväkodin ryhmissä on myös tukea tarvitsevia lapsia. Lapselle, jolla ei ole varhaiskasvatuspaikkaa, voidaan tarvittaessa järjestää tilapäistä varhaiskasvatuspalvelua päiväkodissa, jos lapsiryhmissä on tilaa.

Vieremän kunnassa vahvuutena on mahdollisuus varhaiskasvatuksen joustaviin järjestelyihin. Pieni yhteisö mahdollistaa lasten ja perheiden yksilöllisen huomioinnin ja tiiviin yhteistyön.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Jos hoidon tarve johtuu huoltajan opiskelusta tai työllistymisestä eikä tarpeen ajankohta ole ollut ennakoitavissa, tulee varhaiskasvatuspaikkaa hakea välittömästi, kun tarve selviää. Haku tulee kuitenkin tehdä vähintään kahta viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan.
Varhaiskasvatuksesta peritään asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen sekä Vieremän kunnan sivistyslautakunnan päätösten mukainen maksu. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun palvelun laajuuden mukaan.

Varhaiskasvatuksen lomakkeet