Siirry sisältöön

Vieremällä annetaan perus- ja esiopetusta kirkonkylällä sekä kolmella maaseutukoululla.

Vieremän oppilas- ja opiskelijahuoltoa järjestää Pohjois-Savon hyvinvointialue.

Perusopetuksen opetussuunnitelma.

Koulukyyditysohjeet

Opiskelijat valitsevat Wilmassa kursseja, seuraavat suorituksiaan, lukevat tiedotteita ja viestivät opettajien kanssa.

Esi- ja perusopetus

Esi- ja perusopetus antavat mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen. Esi- ja perusopetuksessa tuetaan jokaisen oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Tavoitteena on myös herättää halu elinikäiseen oppimiseen ja antaa kaikille sama jatko-opintokelpoisuus toisen asteen koulutukseen. Vieremällä perusopetusta tarjotaan Eteläisellä, Itäisellä, Kirkonkylän ja Pohjoisella koululla.

Tausta ja lainsäädäntö

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.