Siirry sisältöön

Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa.

Aloitteesta tulee käydä ilmi:
  1. Mitä asia koskee
  2. Aloitteen tekijän nimi
  3. Kotikunta
  4. Yhteystiedot

Aloitteen käsittelee se kunnan viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitetta koskevassa asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin, aloitteista ja aloitteiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä tavalla. Kaikki kunnassa vireille tulleet aloitteet käsitellään kunnan toimivaltaisessa viranomaisessa ilman aiheetonta viivytystä.

Kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle ilmoitetaan, onko aloite johtanut toimenpiteisiin.

Täältä pääset tekemään kuntalaisaloitteen:

Kuntalaisaloite.fi

Vieremän kuntaan on mahdollista tehdä kuntalaisaloite kuntalaisaloite.fi verkkosivun kautta. Palvelussa voit tehdä kuntalaisaloitteita, kerätä tekemääsi aloitteeseen osallistujia, seurata muiden tekemiä aloitteita sekä osallistua oman kuntasi tehtyihin aloitteisiin. Kuntalaisaloite.fi:n käyttö on turvallista ja maksutonta. Palvelua ylläpitää oikeusministeriö.