Siirry sisältöön

Aamu- ja iltapäivätoiminnan paikat kaudelle 2024 – 2025 ovat haettavana ajalla 15.4. – 10.5.2024. Valinnoista toimitetaan tiedote kirjeitse 24.5.2024 mennessä. Paikkaa voi hakea tarvittaessa myös muulloin. Hakemuksen voi tehdä sähköisesti verkkoasioinnissa. Tulostettava hakulomake sekä hakuohje löytyvät alla olevista liitetiedostoista.

Lisätietoja aamu- ja iltapäivätoiminnasta saa Outi Jauhiaiselta puh. 0400 370 148.
Kauden 2024-2025 aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma julkaistaan huhtikuun aikana.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Vieremällä aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkien koulujen yhteydessä sekä aamulla, että iltapäivällä.

Vieremällä aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkien koulujen yhteydessä klo 06.00- ensimmäisen tunnin alkuun ja iltapäivisin klo 17.00 saakka. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle. Toiminnan keskeisenä tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä tukea myös perhettä ja koulua niiden kasvatustehtävässä.

Aamu- ja iltapäivätoiminta rakentuu perusopetuksen yleisiin kasvatustavoitteisiin. Toiminta tarjoaa vastapainoa ja tukea koulutyölle sekä mahdollisuuden lepoon ja virkistykseen. Toiminnan suunnittelun lähtökohtana ovat yksilölliset ja yhteisölliset sekä sosiaaliseen kasvuun liittyvät näkökohdat. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksin oloon.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattoreina toimivat Eteläisen, Itäisen ja Pohjoisen koulun oppilaiden osalta kyläkoulujen rehtorit ja Kirkonkylän koulun osalta sivistyslautakunnan vuosittain nimeämä luokanopettaja, joka vastaa myös koko kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan hallinnosta.

Toimi näin

Hakuaika syys-kevätlukukaudelle on vuosittain keväisin. Hakuajasta tiedotetaan kunnan tiedotuskanavissa ja Wilmassa. Myös 3. luokan oppilas voi saada toimintapaikan lautakunnan erillisellä päätöksellä.

Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Vieremällä kaikkien alakoulujen yhteydessä 1-2 luokkalaisille ja esikoululaisille. Toimintaan pääsevät mukaan myös 3. luokan oppilaat erillisellä päätöksellä. Oppilaat, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös, ovat oikeutettuja osallistumaan aamu- ja iltapäivätoimintaan koko perusopetuksen ajan.

Lasten ja nuorten kerhot

Lue lisää kerhotoiminnasta