Siirry sisältöön

Tilapäinen varhaiskasvatus

Lapselle, jolla ei ole kunnallista päivähoitopaikkaa, pyritään tarvittaessa järjestämään tilapäistä päivähoitoa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa mahdollisuuksien mukaan.

Hoitoa voi saada silloin, kun hoitoryhmässä on hoitopaikkoja vapaana. Hoito on tilapäistä, jos hoidon tarve on alle 8 päivää kertaluontoisesti eli ei siis jatkuvaa joka kuukausi ja kuukaudesta toiseen. Hoito ei estä lasten kotihoidon tuen saamista.

Tilapäisistä päivähoitopaikoista vastaa kunnan varhaiskasvatuksen johtaja. Varhaiskasvatuksen johtajaan voi olla suoraan yhteydessä joko sähköpostitse tai puhelimitse.

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Hoitoa voi saada silloin, kun hoitoryhmässä on hoitopaikkoja vapaana.

Varhaiskasvatuksen toimisto

Varhaiskasvatuksen toimisto sijaitsee päiväkoti Nuppulan tiloissa.

Varhaiskasvatuksen toimistossa hoidetaan päivähoidon järjestämiseen liittyviä asioita. Toimistossa työskentelevät varhaiskasvatuksen johtaja ja varhaiskasvatuksen vastaava opettaja/erityisopettaja.

Varhaiskasvatuksen maksupäätöksiin ja maksujen laskutukseen liittyvistä asioista vastaa myös palkkasihteeri kunnanvirastolla.

Puhelin

Sähköposti