Siirry sisältöön

Vieremän kunnanhallituksessa on seitsemän (7) jäsentä, jotka valtuusto valitsee. Valtuuston tehtävänä on valita hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kunnanhallituksen keskuudesta. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kunnanhallituksen tehtävistä:

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta. Kunnanhallitus huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa lainsäädännön mukaisesti, erityisesti kuntalakia noudattaen. Kunnanvaltuusto ohjaa päätöksillään sitä, kuinka kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa. Kunnanhallitus valvoo kunnan muiden toimielinten toimintaa.

Kunnanhallituksen kokousaikataulu, syksy 2024

  • 19.8.
  • 2.9.
  • 23.9.
  • 7.10.
  • 28.10.
  • 19.11.
  • 9.12.