Siirry sisältöön

Työllistämisen Vieremä-lisä

Vieremän kunnan harkinnanvarainen tuki työnantajille pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen.

Vieremän kunta tukee yrityksiä, yhdistyksiä, järjestöjä, säätiöitä ja kotitalouksia pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä maksamalla harkintaan perustuen Vieremä-lisää enintään 400 € / kk. Pääsääntöisesti harkinnanvaraista Vieremä-lisää voidaan maksaa vieremäläisen pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen työn järjestämisestä syntyviin kustannuksiin. Vieremä-lisä kuuluu EU:n valtiontukisääntelyn de minimis-asetuksen piiriin.

Toimi näin

Hakeminen

Vieremä-lisää haetaan hakemuslomakkeella. Lomake ja haku-ohjeet löytyvät alta.

Alkuperäinen hakemus liitteineen toimitetaan Vieremän kunnan työllisyyskoordinaattorille:

Toimita hakemuksen liitteeksi

  • kopio työntekijän työsopimuksesta
  • kopio TE-toimiston tai kuntokokeilun myöntämästä palkkatukipäätöksestä (jos myönnetty)

Lomakkeet ja ohjeet:

Työllisyyskoordinaattori

Vieremän kunnan työllisyyspalvelut ohjaa vieremäläisiä työttömiä eri työllistymisen vaihtoehtoihin asiakkaiden yksilöllisen tarpeen ja tilanteen mukaan.
Työllisyyspalvelut ovat maksuttomia vieremäläisille työttömille. Työllisyyspalveluiden piiriin pääset ottamalla yhteyttä työllisyyskoordinaattoriin.