Siirry sisältöön
Kaavio lautakunnista, päävastuualueista ja talousarvioasetelman mukaisista tulosalueista

Kunnan johtaminen jakautuu ammattijohtamiseen ja poliittiseen johtamiseen. Poliittisia päätöksentekoelimiä ovat kunnanhallitus, valtuusto, lautakunnat, jaostot ja toimikunnat. Lisäksi Vieremän kunnassa toimii kaksi vaikuttamistoimielintä; nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto.

Vieremän kunnan organisaatio jakautuu kolmeen toimialaan: hallintopalveluihin, sivistyspalveluihin ja teknisiin palveluihin. Toimialat jakautuvat tulosalueisiin.

Kuntakonserni

Vieremän kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Toimintaa valvoo kunnanvaltuusto.

Vieremän kunnan kuntakonsernin muodostavat tytäryhteisöt ja kuntayhtymät. Merkittävimmät tytäryhteisöt ovat Kiinteistö Oy Vieremän Hakatalot, Vieremän Toimitilat Oy ja Vieremän Lämpö ja Vesi Oy.