Siirry sisältöön

Täältä löydät toimialakohtaiset kehittämisohjelmat ja -suunnitelmat, jotka strategian ohella ohjaavat Vieremän kunnan toimintaa ja päätöksentekoa.

Hyvinvointikertomus

Terveydenhuoltolaki edellyttää, että kerran valtuustokaudessa kunnanvaltuustolle valmistellaan laaja hyvinvointikertomus, joka toimii kunnan tärkeän tehtävän, kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen, perustana.

Ilmasto-ohjelma

Ylä-Savossa halutaan vastata valtakunnalliseen hiilineutraalisuustavoitteeseen vähentämällä seudunilmastopäästöjä samalla taaten kuntien elinvoimaisuuden sekä kuntalaisten hyvinvoinnin.

Vieremän kunnan ilmastosuunnitelmassa asetetaan kuntaorganisaation tavoitteet päästöjen vähentämiseksi sekä hiilinielujen ja -varastojen ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi.

Ylä-Savon seudullinen ilmasto-ohjelma on laadittu Ylä-Savon kuntien, Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi ja Vieremä yhteistyönä. Seudullisessa ilmasto-ohjelmassa ilmastonmuutoksen hillintätoimet määritellään seudullisista lähtökohdista ja vahvuuksista käsin.

Kotouttamisohjelma

Kotouttamislain mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa.

Uusi Ylä-Savon kuntien yhteinen maahanmuuttajien kotouttamisohjelma tulossa pian!

Sivistystoimen ohjelmat ja suunnitelmat

Tasa-arvoa koskeva suunnitteluvelvollisuus koskee kaikkia vähintään 30 hengen työpaikkoja. Tasa-arvolain kokonaisuudistus vuonna
2005 toi tämän velvoitteen oppilaitoksille. Tasa-arvolain muutos vuonna 2014 toi suunnitteluvelvoitteen kaikille opetuksen ja koulutuksen järjestäjille ja uusi
yhdenvertaisuuslaki yhdenvertaisuutta koskevan suunnitteluvelvoitteen
opetuksen ja koulutuksen järjestäjille.

Vammaispoliittinen ohjelma

Vieremän kunnan päivitetty vammaispoliittinen ohjelma astuu voimaan vuoden 2023 syksyllä ja on laadittu vuoteen 2027 asti.

Ohjelma tulossa pian.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Vieremän kunnan päivitetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma astuu voimaan vuoden 2023 syksyllä ja on laadittu vuoteen 2027 asti.

Ohjelma tulossa pian.