Siirry sisältöön

Vieremä – kunnon kunta

Tutustu tästä Vieremän kunnan kuntastrategiaan:

Kuntastrategiassa esitetään Vieremän kunnan tavoitteet strategiakaudelle 2022-2025. Kunnan toimintaa ohjaavat yhteiset arvot; yhteistyökykyisyys ja avoimuus, yritysystävällisyys, asukaslähtöisyys, itsenäisyys, tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus.

Kuntastrategian tavoitteet tarkennetaan vuosittain arvioitaviksi toimenpiteiksi kunnan talousarviossa ja toimialakohtaisissa toimintasuunnitelmissa.

Vieremän kunnan vahvuuksia ovat metalli- ja teknologiateollisuus, vahva maatalous ja työpaikkaomavaraisuus. Haasteena on erityisesti negatiivinen väestökehitys.

Kunnan toimintaa ohjaavat yhteiset arvot; yhteistyökykyisyys ja avoimuus, yritysystävällisyys, asukaslähtöisyys, itsenäisyys, tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus

Vieremä haluaa profiloitua metalli- ja teknologiateollisuuden vireänä keskittymänä. Uusia työpaikkoja voidaan luoda vain tukemalla ja kehittämällä elinkeinoelämää, mikä mahdollistaa palveluiden ylläpidon ja kehittämisen. Asukasmäärän kasvamisen kannalta keskeistä on työpaikkojen riittävyys, houkutteleva kuntakuva, toimivat palvelut ja harrastusmahdollisuudet sekä riittävä asunto- ja tonttitarjonta.

Hyvinvointialueiden toimeenpanon myötä kunnan tehtävä painottuu entistä enemmän kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Tämä edellyttää erityisesti sitä, että kuntalaiset kokevat olonsa Vieremällä turvalliseksi ja viihtyisäksi. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä maakunnalliselle toimijalle, on kunnan panostettava erityisesti ennaltaehkäisevään työhön. Tämä edellyttää muun muassa ihmisen elinkaaren kattavien liikunta- ja kulttuuripalveluiden turvaamisen. Varhaiskasvatuksen sekä perus- ja lukio-opetuksen on oltava edelleen laadukasta ja ajanmukaista.  

Visio

  1. Vieremä on Pohjois-Savon maakunnan metalli- ja teknologiateollisuuden keskus, jossa on erinomaiset mahdollisuudet hyvinvointiin, asumiseen ja yrittämiseen.
  2. Vieremä on maatalouden ja siihen liittyvän biotalouden innovatiivinen edelläkävijä.
  3. Vieremä on aktiivinen toimija ja vaikuttaja Ylä-Savon seutukunnassa ja Pohjois-Savon maakunnassa.

Valovoimainen Vieremä – Maankäytön kehityskuva ja strateginen visio 2040

Tutustu tästä Vieremän maankäytön kehityskuvaan ja strategiseen visioon(siirryt toiseen palveluun).

Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta toteutti syksyn 2016 aikana Kuntasuunnittelukurssin eli ”Kuntiksen”, jonka kohdekuntana oli Vieremä. Kurssin puitteissa ideoitiin kunnan maankäyttöä vuorovaikutteisen suunnittelun keinoin yhdessä kuntalaisista koostuvan seurantaryhmän kanssa, sekä mm. asukaskyselyn avulla. Kyselyssä kartoitettiin Vieremän vetovoimatekijöitä, toiminnallista ja rakennettua ympäristöä, sekä paikkoja ja reittejä.

Arkkitehtuurin ja maantieteen opiskelijat työstivät erilaisia ideoita ja suunnitelmia, joista koostettiin vuoteen 2040 saakka ulottuva strateginen visio Vieremän maankäytön kehitysnäkymistä sekä yksittäisistä kehittämiskohteista kuten uudesta torista.

Kuhisevasta kirkonkylästä Pitkämäen peltoteepirttiin – WAU VIEREMÄ!

Lisätietoja:

Mika Suomalainen
Kunnanjohtaja
puh. 040 747 0910
mika.suomalainen@vierema.fi