Siirry sisältöön

Tutustu tulevaan omaan kotiisi maalla, lähellä vireän Vieremän palveluja.

Puomilan uusi asuinalue sijaitsee keskellä kaunista harjumaisemaa Vuorisjärven tuntumassa. Puomilan alueen luonnon kuva muodostuu järvien, harjujen, tiheiden metsien ja kangaskorpien kokonaisuudesta.

Lähellä sijaitsee Talaskankaan luonnonsuojelualue. Alueella on monipuoliset luontoharrastusmahdollisuudet. Voit meloa ja soutaa, tarkkailla lintuja, hiihtää maastossa, kalastaa, metsästää, marjastaa ja sienestää.

Alue sijoittuu keskiboreaalisella havumetsävyöhykkeellä, Pohjois-Karjala – Kainuu kasvimaantieteellisellä alueella ja kuuluu Pohjois-Savon eliömaakuntaan. 

Rantapuusto ja –pensasto on ikärakenteeltaan vaihtelevaa koivua, haapaa, pihlajaa, harmaaleppää, kuusta ja pajuja.

Paikoitellen ranta-alueet ovat avoimia, sillä viljellyt pellot ja laidunmaat ulottuvat rantaviivaan saakka. Maisemallista arvoa on etenkin joki- ja koskijaksoilla.

Tieltä avautuu näkymiä pohjoisessa Vuorisjärven ja etelässä Iijärven vesimaisemaan. Etenkin Kauppilanmäen kylämaisemaa elävöittävät lukuisat ympäristöstään selvästi erottuvat järeät maisemapuut.

Alueen tärkeimmät yleiset tiet ovat:

Kokoojatiet:  Vieremä-Ryhälänmäki maantie 5910.
Yhdystiet: Kauppilanmäki-Pyöree maantie 5902
Latukan paikallistie 16187
Pärekosken paikallistie 16189.

Alueen halki kulkee 110 kW:n sähköjohto.
Alueelle on rakennettu lähes koko alueen kattava vesijohtoverkko.

Jätehuolto järjestetään Vieremän kunnan voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti. Puomilan alueelle toteutetaan erillinen keskitetty viemäröinti.
Jätevesiä ei saa johtaa vesistöön. Jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty pohjavesialueiden lähisuojavyöhykkeellä. Alueen kaikki rakennuspaikat sijoittuvat vesiosuuskunnan vesijohtoverkon piiriin.