Siirry sisältöön

Talaskankaan retkeilyreitti

Talaskankaan luonnonsuojelualue on lähes luonnontilaisena säilynyt metsä- ja suoalue, jota voidaan pitää Kainuun eteläisimpänä erämaisena alueena.

Talaskankaan luonnonsuojelualue on kooltaan n. 3 500 hehtaaria. Alueelle ovat tunnusomaisia toisaalta tiheät kuusivaltaiset sekametsät, joissa on paikoin runsaasti maapuita ja kuolleita pystypuita, ja toisaalta valoisat männiköt, joissa on runsaasti keloja ja ylispuustoa. Talaskangas tarjoaa hyvän elinalueen monille vanhan metsän lajeille. Liito-orava, metso, kuukkeli ja pohjantikka sekä suurpedoista karhu, susi ja ilves kuuluvat alueen eläimistöön.

Talaskankaan alueen luonnosta saat hyvän käsityksen kulkemalla rakennettuja polkuja pitkin. Helppokulkuisia retkipolkuja on yhteensä n. 12 km. Reittien lähtöpisteet ovat Jyleikönkankaalla ja Talaskankaalla. Pohjoisosassa polku haarautuu Heinosenaholla, missä oleva hakkuualue oli suojeluaktivistien suoran toiminnan paikka. Reitin varressa on kolme tulentekopaikkaa: laavut Patalammella ja Pikku-Talaksen länsirannan niemessä sekä puolikota Pikku-Talaksen pohjoisosassa.

Polkujen lähtöpisteeseen on Vieremän keskustaajamasta autolla n. 33 km ja Aarnikotkan polkua pitkin vaeltaen n. 40 km.

Talaskangas tunnetaan parhaiten patikointireiteistään, mutta myös muita aktiviteettejä alueella on mahdollista harrastaa. Alueella voi kävelyn lisäksi liikkua myös meloen ja soutaen, sekä talvella hiihtäen ja lumikenkäillen. Alueelle ei ajeta virallisia latuja.

Talaskankaalla on sallittua kalastaa perinteisesti onkimalla tai pilkkimällä.
Viehekalastukseen tarvitaan kalastonhoitomaksu, sekä vapaluvat.

Veneiden säilytys on sallittua Pikku-Talas- ja Iso-Talas-järvillä. Veneiden omistajien on ilmoitettava yhteystietonsa Pohjanmaan luontopalvelulle.

Marjastus ja sienestys on alueella sallittua. Alueelta voi poimia mm. mustikkaa, puolukkaa sekä lakkoja ja karpaloita.

Aluetta hoitaa Metsähallitus.

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden