Siirry sisältöön

Soveltavalla liikunnalla (erityisliikunta) tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista.

Soveltavan liikunnan kohderyhmänä ovat erityisesti toimintarajoitteiset, pitkäaikaissairaat sekä ne yli 65-vuotiaat henkilöt, joiden toimintakyky on selvästi heikentynyt iän, vamman tai pitkäaikaissairauden takia.

Merkittävimpiä soveltavan liikunnan järjestäjiä ovat perinteisesti olleet kuntien liikuntatoimet, järjestöt, sosiaali- ja terveyshuollon laitokset sekä koulut.

Vieremän liikuntatoimen toiminnan painopisteenä ja tavoitteena on luoda sellaiset edellytykset, että kuntalaisilla on mahdollisuus liikunnan harrastamiseen omien tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Tarjoamalla monipuolisia liikuntapalveluja ohjataan koko väestöä liikkumaan aktiivisesti ja kannustetaan terveelliseen elämäntapaan.

1. Järjestetään erilaisia liikuntatapahtumia ja ohjattua liikuntatoimintaa eri kohderyhmille, ottaen huomioon erityisesti järjestöliikunnan ulkopuolelle jäävät kohderyhmät sekä erityisiä tarpeita omaavat väestöryhmät.

2. Toimitaan yhteistyössä liikuntaa järjestävien tahojen kanssa ja osallistutaan liikuntatapahtumien järjestämiseen.

3. Koulujen kanssa yhteistyössä järjestetään koululaisille monipuolista liikuntatoimintaa.

Vieremällä soveltavaa ohjattua liikuntaa järjestetään kohdennetusti erityisryhmille ja yleisissä liikuntaryhmissä (inkluusion periaatteella) huomioiden yksilön erityistarpeet.

Soveltavaan liikuntaan ja erityisliikunnanohjaukseen liittyvissä asioissa ota yhteyttä liikuntasihteeriin p. 040 518 7370 tai sari.kautto@vierema.fi.

Soveltavan liikunnan viikoittaiset liikuntaryhmät:

Keskiviikko klo 15.00-15.30 Huitulanharjun palvelukodin Virike-jumppa.

Keskiviikko klo 12.00-13.00 Pysäkin kuntosalivuoro.

Torstai klo 9.15-10.00 Huitulanharjun päivätoiminnan Musiikkiliikunta-ryhmä.