Siirry sisältöön

Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on edistää päihteettömiä elintapoja, vähentää ja ehkäistä päihdehaittoja sekä pyrkiä ymmärtämään päihdeilmiöitä. Ehkäisevän päihdetyön tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää päihtymiseen käytettävien aineiden käyttöä ja haittoja, joita niiden käyttö aiheuttaa käyttäjälle ja tämän läheisille. Tavoitteena on edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Ehkäisevä mielenterveystyön tavoitteena on vahvistaa yksilön mielenterveyttä suojaavia tekijöitä ja rakenteita sekä vähentää yksilön tai yhteisöjen mielenterveyttä vaarantavia tekijöitä ja rakenteita. Ehkäisevää mielenterveystyötä ja mielen hyvinvoinnin tukemista tehdään kaikilla kunnan toimialoilla ja se on tärkeä osa kuntalaisten kokonaishyvinvoinnin edistämistä.

Hyvinvointialueet, kunnat, yhdistykset, yritykset, poliisi ja muut valtion viranomaiset tekevät ehkäisevää päihdetyötä yhteistyönä.

Hyvinvointityöntekijä

Vieremän ept-tiimi

Ept-tiimi toteuttaa ehkäisevän päihdetyön käytännön toimenpiteitä Vieremällä. Voit olla tiimiläisiin matalalla kynnyksellä yhteyksissä ehkäisevään päihde- ja mielenterveystyöhön liittyvissä asioissa.

Kampanjat