Siirry sisältöön

Aika: tiistai 26.3. kello 18.00-19.45 
Paikka: Vieremä, Rientola (osoite: Koitontie 2) 

Pohjois-Savon hyvinvointialueen logo

Paikalla on hyvinvointialueen johtoa esittelemässä uudistamisehdotuksia ja keskustelemassa osallistujien kanssa. 

Tilaisuus on avoin kaikille Pohjois-Savon alueen kaikkien kuntien asukkaille ja edustajille, hyvinvointialueen sidosryhmien edustajille sekä henkilöstölle. Osallistuminen ei vaadi ennakkoilmoittautumista. 

Ohjelma: 

Lämpimästi tervetuloa! 

Tilaisuuden järjestää: Pohjois-Savon hyvinvointialue

Vastaa myös Pohjois-Savon hyvinvointialueen asukkaille kohdennettuun kyselyyn palvelujärjestelmän uudistamisesta:

Vieremän alustava vaihtoehtoinen ehdotus sotepalveluiden toteutukseen Pohjois-Savossa

Jokaisessa maakunnan kunnassa on oltava terveysasema (laki hyvinvointialueesta 7§ kohta 1, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 4§).

Terveysasemalla olisi lääkäripalvelua arkipäivisin tai osaviikkoisesti riippuen palvelutarpeesta, vastaanottoa tarjottaisiin lähivastaanottona sekä hoitaja-avusteisena etävastaanottona. Sairaanhoitajapalveluja tarjottaisiin joka arkipäivä.

Lasten, vanhusten ja vammaisten hammashoito pitäisi toteuttaa jokaisessa kunnassa paikan päällä. Suun terveydessä aikuisväestö voidaan palveluohjata alueen sisällä, mutta ensisijaisesti lähimpään palvelupisteeseen (työ- tai asuinpaikan mukaan). Suun terveydenhuollon tehtäviä voidaan toteuttaa liikkuvina palveluina esimerkiksi kouluilla, mutta hammaslääkärin pääasiallinen työ sisältää paikkausta, porausta ja muita toimenpiteitä, jotka edellyttävät kiinteitä laitteita, vesipisteitä ja ergonomisia työtiloja.

Neuvola palvelisi ajanvarauksella pääsääntöisesti lähipalveluna. Alueellista yhteistyötä tehtäisiin nykyiseen tapaan.

Mielenterveyspalvelut tarvitaan edelleen lähipalveluna.

Aikuissosiaali- ja perhetyö sekä lastensuojelu olisi jatkossakin lähipalvelua. Nykyistä seudullista toteutusmallia kannattaa jatkaa.

Fysioterapia pitäisi toteuttaa lähipalveluna ainakin heikoimmassa asemassa olevien, kuten aivohalvauksesta, sydäninfarktista tai amputaatiosta kuntoutuville ja motorisista haasteista kärsivien lasten osalta. Voidaan hyödyntää osin myös yksityistä palvelutuotantoa paikallisesti.

Terveysasemien osalta hyväksytään se, että akuutti päivystystoiminta ohjataan kokonaisuudessaan alueelliseen päivystykseen. Terveysasemilla pidetään vain ajanvarauksellista kiireetöntä vastaanottotoimintaa.

Laboratoriopalveluiden toteutuminen lähipalveluna on olennaista. Esimerkiksi paastoa vaativat kokeet ovat haastavia pitkien etäisisyyksien takaa, kuten myös useina peräkkäisinä päivinä otettavat kokeet.

Vuodeosastot Iisalmeen, Kuopioon ja Varkauteen. Terveysasematoiminnot integroitaisiin näissä kunnissa vahvemmin sairaalatoiminnan yhteyteen. Sairaaloita kehitettäisiin vielä voimakkaammin siten, että KYS, Iisalmen sairaala ja Varkauden sairaala muodostaisivat yhtenäisen suorituskyvyn ja tehtäviä jaettaisiin nykyistä enemmän.

Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden vastaanottotoiminnan tilakustannus ei saisi ylittää 40 euroa/kunnan asukas/vuosi. Kunta voisi halutessaan tarjota isompia tiloja vastikkeetta (kunnan panostus hyvinvointiin ja terveyteen).

Muut artikkelit