Siirry sisältöön
Logo vaaka

Osallistuvan budjetoinnin ideointivaihe oli avoinna 22.1. – 19.2.2024 ja kuntaan toimitettiin 62 ideaa kuntalaisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Osa ideoista oli samoja. Ideat saivat olla maksimissaan 30 000 euron arvoisia (osbu-budjetti). Osa ideoista sisälsi useampia ehdotuksia tai kohteita.

Osallistuvan budjetoinnin raati kokoontui 27.2.2024 ja kävi läpi ideat ja niiden
toteutuskelpoisuuden. Esivalinnasta jatkoon äänestysvaiheeseen pääsi 19 ideaa, jotka
täyttävät kriteerit ja ovat kustannuksiltaan realistisia. Ideoita on voitu raadin toimesta
täsmentää, pilkkoa ja yhdistää keskenään.

Ideoiden äänestysvaihe oli avoinna 18.3.-1.4.2024. Äänestysvaiheen jälkeen osbu-raati kokoontuu tekemään esityksen kunnanhallitukselle toteutettavasta ideasta tai ideoista. Esitys tehdään äänestystulosta kunnioittaen, jotta äänestäjien tahto toteutuu mahdollisimman hyvin. Lopullinen esitys voi sisältää yhden tai useampia kohteita ja niitä voidaan toteuttaa myös osittain 30 000 euron budjetin rajoissa. Kunnanhallitus päättää asiasta 15.4.2024 kokouksessaan.

Muut artikkelit