Siirry sisältöön

Kotimainen teknologiayhtiö Intergrid kehittää ratkaisuja teollisen mittakaavan lämmön ja höyryntuotannon älykkääseen sähköiseen tuotantoon. Vieremän Lämpö ja Vesi Oy on Vieremän kunnan omistama yhtiö joka vastaa mm. kaukolämmön tarjoamisesta kunnan asukkaille ja kumppanuusyrityskylän yrityksille, jotka muodostavat ainutlaatuisen metalli- ja teknologiateollisuuden keskittymän alueelle.

Yhteishankkeessa Intergrid tekee miljoonainvestoinnin uuteen älykkääseen sähköiseen lämpölaitokseen, jonka tarkoituksena on tuottaa edullista ja hiilineutraalia lämpöä kaikille Vieremän kaukolämmön asiakkaille monivuotisen sopimuksen myötä.

Sähköisen lämmöntuotannon hyödyt perustuvat siihen, että edullisella sähköllä joustavasti tuotettua lämpöenergiaa voidaan ladata Vieremälle rakennettavaan lämpövarastoon ja varastoa purkamalla voidaan korvata polttavaa tuotantoa silloin kun se on taloudellisesti kannattavaa. Hanke edesauttaa Vieremän kunnianhimoisten puhtaan siirtymän tavoitteiden toteutumista, kun varavoimana olevalle kestävälle biokaasulle saadaan kaveriksi fossiillisen öljyn korvaava puhdas vaihtoehto. Samalla hanke tukee koko Vieremän kumppanuusyrityskylän kasvua, huoltovarmuutta, ekologisuutta ja energiaomavaraisuutta.

Yhteishankkeella tuetaan myös Suomen kantaverkon toimintakykyä tarjoamalla kipeästi kaivattua kysyntäjoustoa sähkömarkkinoille tuuli – ja aurinkoenergian yleistyessä.

Vieremän Lämpö ja Vesi & Kumppanuusyrityskylästä lyhyesti:

Metsäkoneita valmistavan Ponssen ympärille on muodostunut huippuunsa hiottu metalli- ja teknologiateollisuuden kumppanuusyrityskylä, joka tarjoaa työpaikan yli tuhannelle henkilölle. Kumppanuusyrityskylässä sijaitsevat myös Ylä-Savon ammattiopiston koulutuspiste, biokaasuterminaali ja hybridienergiapuisto.

Vieremän Lämpö ja Vesi Oy tuottaa Vieremän keskustaajamassa käytettävän kaukolämmön pääasiassa metsähakkeella ja kumppanuusyrityskylästä kerättävällä kierrätyspuulla. Lisäksi Vieremän Lämpö ja Vesi Oy vastaa Vieremän biokaasun jakelusta, jolla paikallinen teknologiateollisuus korvaa esimerkiksi pintakäsittelyprosessissa käyttävän fossiilisen propaanin.

Intergridistä lyhyesti:

Intergrid on tulevaisuuden energiayhtiö, jonka tavoitteena on tehdä lämmön- ja höyryntuotannon sähköistyksestä mahdollisimman helppoa ja kannattava kaikenkokoisille teollisille toimijoille.

Yhtiö perustettiin vastaamaan uusiutuvan energiajärjestelmän tarpeisiin, jossa sääriippuvaisen tuotannon vaihteluita hyödyntämällä pystytään sekä vähentää teollisuuden riippuvuutta polttamisesta ja samalla tukea sähköverkon tasapainoa.

Yrittäjävetoisen yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sen taustalta löytyy kotimaisia ja Yhdysvaltalaisia teknologiasijoittajia kuten mm. Risto Siilasmaa ja Lifeline Venturesin Petteri Koponen ja Timo Ahopelto.

Muut artikkelit