Siirry sisältöön

Kunnanvaltuusto päättää talousarviossa toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista.

Menomäärärahojen sekä tuloarvioiden toteutumia seurataan toimielimissä kuukausittain. Talousarvion toteutumisvertailun sekä tehtäväkohtaisten ja hankekohtaisten tavoitteiden tarkastelun osalta toimielimet käsittelee talouden- ja toiminnan toteumaraportit (osavuosikatsaus) 30.kesäkuuta tilanteesta, jotka saatetaan edelleen tiedoksi valtuustolle.

Kunnalla on lakisääteinen velvollisuus raportoida taloustietonsa Valtiokonttorin Kuntien taloustietopalveluun Valtioneuvoston asetuksessa säädetyssä aikataulussa. Nämä tiedot löytyvät ja ovat kaikkien saatavissa Tutkihallintoa.fi -palvelussa.