Siirry sisältöön

Suomessa toimitettavia vaaleja ovat aluevaalit, kuntavaalit, eduskuntavaalit, presidentinvaalit ja europarlamenttivaalit. Äänestämällä voit olla mukana vaikuttamassa päätöksentekoon.

Aluevaalit

Aluevaaleilla valitut valtuutetut päättävät sosiaalihuollon, terveyshuollon ja pelastustoimen palveluiden järjestämisestä hyvinvointialueilla. Suomessa on 21 hyvinvointialuetta, jotka aloittivat toimintansa vuoden 2023 alussa. Seuraavat aluevaalit toimitetaan keväällä 2025.

Kuntavaalit

Neljän vuoden välein toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Vieremän kunnanvaltuustossa on 21 valtuutettua. Seuraavat kuntavaalit toimitetaan keväällä 2025.

Eduskuntavaalit

Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa, jotka valitaan neljän vuoden välein toimitettavilla vaaleilla. Eduskunta on Suomen ylin valtionelin ja sen keskeisiä tehtäviä ovat lakien säätäminen ja valtiontaloudesta päättäminen. Seuraavat eduskuntavaalit toimitetaan keväällä 2027.

Presidentinvaalit

Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Suomessa presidentin toimikausi kestää kuusi vuotta. Sama henkilö voidaan valita enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Presidentin keskeisiin tehtäviin kuuluu ulkopolitiikan johtaminen yhdessä valtioneuvoston kanssa. Seuraavat presidentinvaalit toimitetaan vuoden 2024 tammikuussa.

Europarlamenttivaalit

Europarlamenttivaalit järjestetään EU:n jäsenmaissa viiden vuoden välein jäsenvaltioiden oman kansallisen lainsäädännön puitteissa. Jäsenet valitaan suorilla vaaleilla. Kullakin jäsenvaltiolla voi olla enintään 96, mutta vähintään 6 jäsentä. Seuraavat vaalit toimitetaan kesällä 2024.

Oikeusministeriön vaalisivut

Tarkemmat tiedot vaaleista löydät oikeusministeriön vaalisivuilta. Oikeusministeriön vaalisivuille on koottu tietoa yleisistä vaaleista, kansanäänestyksistä, puolueista sekä kansalaisten osallistumisesta yleensä. Sivuilla julkaistaan myös vaalien tulostiedot ja muuta vaaleihin liittyvää tilastotietoa.

Oikeusministeriön vaalisivu(siirryt toiseen palveluun)

Vieremän keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa.
Vieremän keskusvaalilautakunnassa on viisi (5) jäsentä. Esittelijänä toimii palvelusihteeri Jenni Toitturi.

Keskusvaalilautakunnan jäsenet 2021-2025

  • Puheenjohtaja Viljo Honkanen (KESK)
  • I varapuheenjohtaja Sirpa Vidgren (KD)
  • Tuomo Kumpulainen (KOK)
  • Mika Kääriäinen (Vieremä 2000)
  • Eija Oikari (PS)