Siirry sisältöön
EU-vaalit

Vaalipäivän äänestyspaikka on Vieremän kirjasto, Lyhtytie 2, 74200 Vieremä.
Äänestyspaikka on avoinna klo 9-20.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 29.5. – 4.6.2024.
Yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina Vieremällä toimii kirjasto, os. Lyhtytie 2, 74200 Vieremä sekä Vieremän kirjastoauto.

Ennakkoäänestyspaikan, Vieremän kirjaston aukioloajat ovat:
ke – pe 29. – 31.5. klo 9.00 – 19.00
la –  su 1. – 2.6. klo 10.00 – 15.00
ma – ti 3. – 4.6. klo 9.00 – 19.00

Kirjastoauto ajaa seuraavan reitin ja pysähtyy ennakkoäänestystä varten alla luetelluissa paikoissa:

30.5.2024 Torstai
09.00 – 09.30 Palosenjärven entinen koulu
09.50 – 10.20 Itäinen koulu
10.40 – 11.00 Kauppilanmäen entinen koulu
11.30 – 11.50 Haajaisten koulukievari
12.20 – 12.40 Pohjoinen koulu
12.50 – 13.30 Nissinen kauppa
13.50 – 14.20 Nissilän rivitalot
14.40 – 15.00 Rotimojoki, Huutoniemen tienhaara

Laitosäänestys
Laitosäänestyspaikka on Attendo Kesälampi. Laitoksessa saavat äänestää vain niissä hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt. Laitosäänestyksen tarkemmasta äänestyspäivästä tiedotetaan ao. laitoksessa.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan, voi äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitettava viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen klo 16 keskusvaalilautakunnalle halukkuudesta äänestää kotona. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksenaikana. Tarkempi äänestysaika ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Ilmoittautumislomakkeita on saatavissa kunnanviraston neuvonnasta. Tulostettava lomake alla. Lomakkeen voi toimittaa keskusvaalilautakunnalle osoitteella Myllyjärventie 1, 74200 Vieremä tai sähköpostitse vaalit@vierema.fi. Ilmoittautuminen kotiäänestykseen p.  0400 370 127.

Henkilöllisyyden todistaminen
Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalivirkailijalle selvityksen henkilöllisyydestään kuten henkilökortti, passi, ajokortti tai kuvallinen Kela-kortti. Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyystodistusta saa poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Sitä haettaessa tarvitaan kaksi passikuvaa.

Lisätietoja vaaleista saat oikeusministeriön vaalisivuilta ja kunnan keskusvaalilautakunnalta vaalit@vierema.fi

Muut artikkelit