Siirry sisältöön
Vieremän kunta myöntää yksityisteille kunnossapitoavustuksia kunnanvaltuuston vuosittain hyväksymän määrärahan puitteissa. Yksityistieavustus myönnetään sellaisen yksityistien kunnossapitoon …

Yksityisteitä on 324,0 km, joista kunnan avustusta saavia noin 240 km.

Vieremän kunnassa yksityistieasioiden hoidosta vastaa tekninen lautakunta

Tiekuntiin suuntautuvasta asiantuntija-avusta ja asioinnista vastaa:

Tekninen johtaja Mikko Kajanus
Puh. 0400 370 112
mikko.kajanus@vierema.fi

Yksityistielain (560/2018) myötä Yksityistiekunnilla on vuodesta 2019 alkaen velvollisuus toimittaa Väylän Digiroad-järjestelmään tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot. Yksityisteiden valtionavustuksen saamisen yhtenä edellytyksenä on, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat Digiroadissa ajantasaiset. Tietoja ei saada Digiroadiin mistään muualta kuin yksityistiekunnilta ja yksityistieosakkailta. Yksityisteille ei ole lähtökohtaisesti aineistossa ilmoitettuna mitään tietoja, jos tiekunta ei ole sitä itse aiemmin tehnyt.

Vuoden 2019 alusta muuttunut lainsäädäntö velvoittaa yksityistiekuntia ilmoittamaan yksityistietiedot myös maanmittauslaitokselle.

Korotuksia valtion myöntämiin yksityisteiden perusparannusavustuksiin

Valtioneuvoston 8.12.2022 antaman asetuksen mukaan tiekunta voi saada vuosina 2023-2025 valtionavustusta muun muassa yksityisteiden perusparantamiseen nykyistä suuremmalla prosentilla.

Osoitejärjestelmät

Haja-asutusalueen osoitejärjestelmän piiriin kuuluu yhteensä 1180 kiinteistöä, jotka ovat pääosin pysyvästi asuttuja talouksia, sekä asemakaava-alueen osoitejärjestelmään 405 kiinteistöä. Loma-asunnoille osoite annetaan pyydettäessä.

Osoitejärjestelmien ylläpidosta vastaa kunnan tekninen toimisto.

Uusien osoitteiden antamiseen sekä muihin osoitejärjestelmää koskeviin tiedusteluin vastaa:

Rakennustarkastaja Petri Komulainen
Puh. 0400 371 166
petri.komulainen@vierema.fi