Etusivu / Aamu- ja iltapäivätoiminta lukuvuodella 2017-2018
Ajankohtaista

Aamu- ja iltapäivätoiminta lukuvuodella 2017-2018

18.4.2017 14:00

Aamu- ja iltapäivätoiminnan paikat lukuvuodelle 2017-2018 ovat haettavana 12.5.2017 mennessä. 

Aamu- ja iltapäivätoiminta rakentuu perusopetuksen yleisiin kasvatustavoitteisiin. Toiminta tarjoaa vastapainoa ja tukea koulutyölle sekä mahdollisuuden lepoon ja virkistykseen. Toiminnan suunnittelun lähtökohtana ovat yksilölliset ja yhteisölliset sekä sosiaaliseen kasvuun liittyvät näkökohdat. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksin oloon.

Vieremällä aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kunnan omana toimintana kaikkien koulujen yhteydessä klo 06.00- ensimmäisen tunnin alkuun ja iltapäivisin klo 17.00 saakka. Toiminnan ohjaajina toimivat koulunkäynnin ohjaajat.  Toimintaan voivat osallistua esikoululaiset, 1-2 luokkien oppilaat ja erityisen tuen saaneet oppilaat. Mikäli ryhmän koko jää alle kolmen oppilaan, toiminta pyritään järjestämään kuljetuksena toiseen ryhmään iltapäivätoiminnan osalta tai ryhmä lakkautetaan.

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta peritään kuukausimaksu. Kauden 2017-2018 maksut: maksu peritään oppilaan läsnäolopäivien mukaan. Mikäli läsnäolopäiviä on vähintään 10 maksu on 120 €/kk, jos läsnäolopäiviä on 6-9 maksu puolitetaan. Jos oppilas osallistuu satunnaisesti toimintaan ja läsnäolopäiviä on viisi tai vähemmän maksu on 10 €/päivä. Maksut ovat samat kuin edellisellä toimintakaudella. Vanhemmat voivat anoa maksuvapautusta sivistyslautakunnalta, mikäli maksu estää oppilaan osallistumisen toimintaan. Jos samasta perheestä toimintaan osallistuu kolme oppilasta, maksu peritään kahdesta nuoremmasta oppilaasta.

Hakuaika kaudelle 2017-2018 on 18.4. - 12.5.2017. Hakemuksia otetaan vastaan myös lukukauden aikana, mikäli tarve toimintapaikalle ilmenee kesken kauden. Kaavakkeet on postitettu kaikille 1-2 luokkalaisten vanhemmille, esikoululaisten vanhemmille sekä pienluokkalaisten vanhemmille. Kaavakkeita ja hakuohjeita saa myös kunnanviraston neuvonnasta ja tämän sivun alareunasta. Myös 3. luokan oppilas voi saada toimintapaikan lautakunnan erillisellä päätöksellä. Lisätietoja aamu- ja iltapäivätoiminnasta saa vapaa-ajanohjaaja Raili Turuselta puh. 040 7533433.

Tiedostot