Etusivu / Palvelut / Opetus ja koulutus / Oppilas- ja kouluterveydenhuolto

Oppilas- ja kouluterveydenhuolto

 

Kouluterveydenhuolto 

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien ja muun opiskelijahuollon henkilöstön kanssa. Tavoitteena on kannustaa oppilasta ja perhettä omaehtoiseen hyvinvoinnin edistämiseen. Kouluterveydenhuolto tukee omalta osaltaan myös koko kouluyhteisön hyvinvointia.

Kouluterveydenhuollossa työskentelevät terveydenhoitaja ja lääkäri.
 
Terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain terveystarkastuksen yhteydessä. 
Koululääkäri tarkastaa oppilaat 1.-, 5.- ja 8.- luokalla ja muulloin terveydentilan seurantaa tarvitsevat oppilaat. Vanhemmat kutsutaan mukaan lääkärintarkastukseen.

Kouluterveydenhuolto ei sisällä sairaanhoitoa. Opettaja voi ohjata koulupäivän aikana sairastuneen oppilaan kotiin ilman terveydenhoitajan arviota. 

Kouluterveydenhoitaja antaa tarvittaessa hoitovapaatodistuksen työnantajaa varten alle 10-vuotiaan lapsen sairastuttua äkillisesti. Todistuksen saaminen edellyttää yhteydenottoa terveydenhoitajaan ensimmäisenä työstä poissaolopäivänä.

Kun asiasi koskee sairaanhoitoa, ota yhteyttä Vieremän terveyskeskuksen ajanvaraukseen tai sairaanhoitajaan p.017 2728 471 tai 017 2728 472 klo 8-15.
 
Kiireelliset asiat hoidetaan Iisalmessa terveyskeskuksessa Enskassa http://www.ylasavonsote.fi/akuuttivastaanotot ma-pe klo 8-15.30 tai sairaalan päivystyksessä.

Päivystysasioissa puhelinneuvonta puh. (017) 272 2346. Hätätapauksissa puh. 112.

Yhteistyöterveisin

Sanni Pietikäinen
terveydenhoitaja /Eteläinen, Itäinen,Pohjoinen koulu, Kirkonkylän koulu sekä lukio
puh. 040 352 0964

 

 Opiskeluterveydenhuolto

 

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia

edistämällä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä opiskeluyhteisön hyvinvointia
edistämällä ja seuraamalla opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä
järjestämällä terveyden- ja sairaanhoitopalveluja opiskelijoille mukaan lukien mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen sekä suun terveydenhuolto 
tunnistamalla varhain opiskelijan erityisen tuen tai tutkimuksen tarve, tukemalla opiskelijaa sekä tarvittaessa ohjaamalla jatkotutkimuksiin ja -hoitoon.

Opiskeluterveydenhuollossa järjestetään terveystarkastukset 1. vuoden opiskelijoille ja lääkärintarkastukset 1. tai 2. vuoden opiskelijoille. 

Terveydenhoitaja Sanni Pietikäinen, puh. 0403520964 ( soittoaika klo 9-10).

Opiskeluterveydenhuollon lääkäriaikojen varaaminen terveydenhoitaja Marika Lätin kautta.
Voit myös varata aikoja sähköisesti terveystarkastuksiin, ehkäisyneuvontaan, sairaanhoidollisiin asioihin ja keskustelua varten oheisen linkin kautta https://tunnistus.suomi.fi/VETUMALogin/app, jos sinulla on verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne.

 


Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka tehtävänä on tukea oppilaiden koulunkäyntiä. Koulukuraattori tarjoaa mm. keskusteluapua kaikenlaisissa oppilaan koulunkäyntiin ja vapaa-aikaan liittyvissä kysymyksissä. Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilasta selviytymään mahdolisimman hyvin elämän eri tilanteissa sekä tukee huoltajia ja opettajia heidän kasvatustehtävässään. Yksilötyön lisäksi koulukuraattorin toimenkuvaan kuuluu luokkamuotoinen sekä ryhmien kanssa tehtävä työ.

Koulukuraattori toimii yhteistyössä oppilaan, hänen vanhempiensa, kouluyhteisön, sekä eri viranomaisten (sosiaalipalvelut, terveydenhuolto) kanssa  sekä ohjaa oppilasta ja hänen perhettään tarvittaessa koulun ulkopuolisiin palveluihin. Koulukuraattori tekee yhteistyötä myös kunnan päivähoidon ja nuorisotoimen kanssa. Lisäksi koulukuraattori osallistuu oppilashuoltoryhmien toimintaan.

Koulukuraattori on vaitiolo- ja salassapitovelvollinen.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä:
- oppilas itse
- vanhemmat/sukulaiset
- opettaja tai muu koulun henkilökuntaan kuuluva
- nuorten kanssa työskentelevät muut henkilöt
- eri viranomaiset

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä muu muassa seuraavissa asioissa:
KOULUKÄYNTI (kiusaaminen, ongelmat kavereitten tai opettajien kanssa, levottomuus)
KOTIASIAT (riitely perheessä, väkivalta, päihteidenkäyttö, avioero, läheisen kuolema)
VAPAA-AIKA (yksinäisyys, vaikeudet kavereiden kanssa, harrastukset, seurusteluun liittyvät asiat, päihteet)

Koulukuraattori on tavattavissa Vieremän koulukeskuksessa maanantaisin, torstai-iltapäivisin sekä parillisen viikon perjantaina sekä sivukouluilla torstai aamuisin. Yhteyden koulukuraattoriin saa maanantaista perjantaihin puhelimitse, sähköpostitse tai Wilma- järjestelmän kautta.

Marika Pihakumpu
Sonkajärven ja Vieremän kunnan koulukuraattori
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä/perhepalvelut
puh. 040 712 1157
marika.pihakumpu@ylasavonsote.fi


Koulupysykologi

Koulupsykologi auttaa oppilaiden koulunkäyntiin, oppimiseen, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Koulupsykologi työskentelee yhteistyössä oppilaan, hänen vanhempiensa, koulun henkilökunnan sekä tarvittaessa muiden oppilasta hoitavien tahojen kanssa. Koulupsykologityö painottuu psykologisiin tutkimuksiin ja asiantuntijalausuntojen ja suositusten laatimiseen. Koulupsykologin puoleen voi kääntyä myös, jos oppilaalla on masennusta, pelkoja tai muita tunne-elämän pulmia. Lukuvuonna 2016-2017 koulupsykologina toimii psykologi Minna Fält, joka on tavattavissa Vieremän koulukeskuksessa keskiviikkoisin ja torstaisin sekä sivukouluilla torstaiaamuisin. 

Minna Fält
puh. 040 487 0342
minna.falt@ylasavonsote.fi
Myös Wilman kautta voi varata aikoja.