Etusivu / Palvelut / Opetus ja koulutus / Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta rakentuu perusopetuksen yleisiin kasvatustavoitteisiin. Toiminta tarjoaa vastapainoa ja tukea koulutyölle sekä mahdollisuuden lepoon ja virkistykseen. Toiminnan suunnittelun lähtökohtana ovat yksilölliset ja yhteisölliset sekä sosiaaliseen kasvuun liittyvät näkökohdat. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksin oloon.

Vieremällä aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkien koulujen yhteydessä klo 06.00- ensimmäisen tunnin alkuun ja iltapäivisin klo 17.00 saakka. Toiminta on maksullista.

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta peritään kuukausimaksu. Kauden 2017-2018 maksut: maksu peritään oppilaan läsnäolopäivien mukaan. Mikäli läsnäolopäiviä on vähintään 10 maksu on 120 €/kk, jos läsnäolopäiviä on 6-9 maksu puolitetaan. Jos oppilas osallistuu satunnaisesti toimintaan ja läsnäolopäiviä on viisi tai vähemmän maksu on 10 €/päivä. Maksut ovat samat kuin edellisellä toimintakaudella. Vanhemmat voivat anoa maksuvapautusta sivistyslautakunnalta, mikäli maksu estää oppilaan osallistumisen toimintaan. Jos samasta perheestä toimintaan osallistuu kolme oppilasta, maksu peritään kahdesta nuoremmasta oppilaasta.

Hakuaika kaudelle 2017-2018 on 18.4. - 12.5.2017. Hakemuksia otetaan vastaan myös lukukauden aikana, mikäli tarve toimintapaikalle ilmenee kesken kauden. Kaavakkeet on postitettu kaikille 1-2 luokkalaisten vanhemmille, esikoululaisten vanhemmille sekä pienluokkalaisten vanhemmille. Kaavakkeita ja hakuohjeita saa myös kunnanviraston neuvonnasta ja kunnan nettisivuilta. Myös 3. luokan oppilas voi saada toimintapaikan lautakunnan erillisellä päätöksellä. Lisätietoja aamu- ja iltapäivätoiminnasta saa vapaa-ajanohjaaja Raili Turuselta puh. 040 7533433.
Kauden 2017-2018 aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnassa 12.4.2017 § 36, toimintasuunnitelma on liitteenä sivun alareunassa.

Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn huoltajille 22.1.-28.2.2013. Liitetiedostona on yhteenveto valtakunnallisen seurannan keskeisistä tuloksista ja vertailu Vieremän kunnan huoltajien antamiin tuloksiin.

Koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnan puhelinnumerot:
Kirkonkylän koulu  040 595 9317
Eteläinen koulu  0400 370 105
Itäinen koulu 040 6374283
Pohjoinen koulu 0400 370 094