Etusivu / Päätöksenteko / Esteellisyys ja sidonnaisuudet
Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat
• kunnanhallituksen jäsenet
• valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
• lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
• maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet.

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat
• kunnanjohtaja
• kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijät.

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös toimielinten varajäseniä sekä kunnanhallituksen jaostoa ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jaostoa sekä muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajia ja esittelijöitä.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Sivun alalaidassa on liitteenä ilmoitetut johtavien viranhaltijoiden sekä luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset aakkosjärjestyksessä.