Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus

Vieremällä ei ole tällä hetkellä tarjolla maahanmuuttajien oman äidinkielen opetusta. Iisalmen sivistyspalvelukeskuksesta voi tiedustella maahanmuuttajille tarkoitettua oman äidinkielen tai vieraan kielen ylläpitämiseen tähtäävää opetusta.

Opetus on maksutonta. Oppilaan vanhemmat vastaavat mahdollisista kuljetuksista sekä matka- ja oppimateriaalikustannuksista.

Palvelupisteet

Koulutoimisto

Koulutoimisto palvelee kirkonkylän koululla.

Petterintie 12, 74200 VIEREMÄ

Kaikki tiedot

Asuinkunnasta riippuen maahanmuuttajataustaiset oppilaat voivat saada oman äidinkielen opetusta, mutta se ei ole lakisääteinen oikeus.

Oppilas voi osallistua yhden äidinkielen opiskeluun. Suomalaiset paluumuuttajaoppilaat ja ulkomailta adoptoidut lapset voivat osallistua opetukseen ylläpitääkseen ulkomailla opittua vieraan kielen taitoaan. Opetusta annetaan yleensä kaksi tuntia viikossa, ja oppitunnit ovat koulutuntien jälkeen.

Liittyvät palvelut

Yksilöllistetty oppimäärä

Oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppilaan oppimiselle asetettavan tavoitetason määrittelemistä hänen omien edellytystensä mukaiseksi.

Katso tiedot

Romanikielen opetus

Romanikielen opetuksen tulee antaa romanioppilaille luonteva mahdollisuus ilmaista omaa vähemmistöidentiteettiään myös koulussa.

Katso tiedot

Suomen tai ruotsin opetus toisena kielenä

Maahanmuuttajalle opetetaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta suomea tai ruotsia toisena kielenä.

Katso tiedot