Maahanmuuttajien lukiokoulutuksen valmistava koulutus

Ylä-Savossa maahanmuuttajien lukiokoulutuksen valmistavaan koulutukseen voi hakeutua Portaanpään Opistoon Lapinlahdelle.

Osallistumisen edellytys on, että opiskelija on suorittanut perusopetuksen tai sitä vastaavan oppimäärän Suomessa tai ulkomailla.

Opetus on maksutonta. Oppikirjat opiskelija kustantaa itse.

Hyödylliset linkit

Portaanpään kristillinen opisto

Portaanpäässä järjestetään esimerkiksi peruskoulu jälkeinen lisäopetus eli 10-luokka.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Maahanmuuttajien lukiokoulutukseen valmistava koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille nuorille ja aikuisille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ei riitä lukiokoulutuksen aloittamiseen. Lukioon valmistavassa koulutuksessa parannetaan kielitaitoa ja vahvistetaan lukiossa tarvittavia opiskelutekniikoita.

Lukiokoulutukseen valmistava koulutus kestää yhden lukuvuoden. Sen aikana voi olla mahdollista suorittaa myös joitakin lukiokursseja. Koulutusta järjestävät kunnat, kuntayhtymät ja muut toimijat, jotka ovat saaneet opetus- ja kulttuuriministeriöltä lukiokoulutuksen järjestämisluvan.

Lukiolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980629

Liittyvät palvelut

Lukiokoulutus

Vieremän lukio on pieni alle sadan oppilaan vireä yleislukio.

Katso tiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijahuolto

Lukiokoulutuksen opiskelijahuolto järjestetään yhteistyössä opetustoimen ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kanssa.

Katso tiedot

Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

Lukiokoulutuksen opinto-ohjauksen tarkoituksena on antaa riittävästi valmiuksia tulevaisuuden suunnittelemiseen.

Katso tiedot