Avoin varhaiskasvatuspalvelu

Avoin varhaiskasvatus on lapsille ja perheille suunnattua toimintaa. Vieremällä nuorisotoimi järjestää lapsille ja nuorille kerhotoimintaa sekä retki- ja leiritoimintaa yhdessä eri järjestöjen ja seurakunnan kanssa. Leikkipuistot tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia yhdessäoloon, liikkumiseen ja leikkimiseen. Vieremällä myös seurakunta tarjoaa monipuolista lapsille ja lapsiperheille suunnattua toimintaa, kuten päiväkerhot sekä perhekerhon.

Osallistuminen ei vaikuta Kelan maksamaan kotihoidon tukeen.

Palvelupisteet

Einarin puisto

Lähiliikuntapaikka Einarin puistosta löydät monipuolisesti erilaisia liikuntamahdollisuuksia.

Ponssentie 8, 74200 VIEREMÄ

Kaikki tiedot

Avoin varhaiskasvatustoiminta on tarkoitettu erityisesti kotihoidossa oleville lapsille. Lapset ja perheet voivat saada hyvinvointinsa tueksi monenlaisia toimintamahdollisuuksia avoimissa päiväkodeissa, leikkipuistoissa ja kerhoissa. Myös pitkäaikaissairailla tai sairaalahoidossa olevilla alle kouluikäisillä on oikeus saada virikkeellistä varhaiskasvatusta.

Kerhotoiminta on ohjattua ja tavoitteellista. Pääpaino on leikillä, ulkoilulla ja turvallisella yhdessäololla. Tarjolla voi olla esimerkiksi liikunta-, kulttuuri- tai luontokerhoja. Perhekerhossa osallistujia ovat myös vanhemmat. Koulujen loma-aikoina kerhot pitävät taukoa.

Kuntien lisäksi muun muassa seurakunnat ja järjestöt järjestävät kerhoja, leirejä ja muita aktiviteetteja lapsille ja heidän vanhemmilleen.

Varhaiskasvatuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730036

Liittyvät palvelut

Leikkipuistot

Vieremältä löydät useita leikkipuistoja eri puolilta kylää.

Katso tiedot

Kunnallinen perhepäivähoito

Perhepäivähoito toteutetaan Vieremällä kahdessa perhepäivähoitokodissa sekä kahdeksan paikkaisessa kotiryhmiksessä.

Katso tiedot

Tilapäinen päivähoito

Tilapäistä hoitoa voi saada silloin, kun hoitoryhmissä on hoitopaikkoja vapaana.

Katso tiedot